Forum zostało zaktualizowane do najnowszej wersji , jestem w trakcie sprawdzania uprawnień gdyż niektórzy użytkownicy nie mogą pisać postów , wszelkie błędy proszę raportować na rafisagatm@gmail.com
Z Poważaniem Rafał Lenarczyk

Rozdziały

Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Forum Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Zasady ogólne:

  1. 1 Korzystanie z forum jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników forum.
   2 Wszystkich Użytkowników Forum obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
   3 Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
   a) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
   b) zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
   c) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
   d) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
   e) propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
   f) propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
   g) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
   h) zawierają treści pornograficzne,
   i) Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Administracji są natychmiast usuwane.

   5 Publikowane na stronach Forum Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Forum nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
   6 Pomoc techniczną i informację na temat korzystania z Forum można uzyskać wysyłając wiadomość z formularza kontaktowego .

   Reszta w trakcie zmian #
cron